Tipy na výlety

Jindra je naším dlouholetým věrným návštěvníkem, léta prochází Jizerské hory a tvrdí, že je stále co objevovat. Nabízíme vám několik jeho tipů kam na výlet.  

Jindrův KUDYKAMNÍK 

  Procházka na  roz hýbání  

Procházka pro aklimatizaci

Procházka před večeří

Procházka na odpoledne

Rozšířená procházka

Návštěva chráněného území Jedlová

Semmering

 

Penzion Siesta ve Smržovce se nabízí jako základna pro poznávání východní části Jizerských hor.

 Přinášíme Vám několik tipů, jak začít poznávat okolí místa, kde jste se rozhodli strávit chvíle svého odpočinku. Chceme Vám usnadnit začátek pobytu a věříme, že další zajímavé trasy si dokážete vyhledat sami.

Pokud naše informace využijete, budeme tomu rádi. Pokud nám dáte tipy na další výlety, budeme ještě raději. 

 Uvedené trasy jsou určené pro pěší turistiku s maximálně střední fyzickou zátěží. Pokud je cesta vedena po silnici, jsou to až na malé výjimky silnice velmi málo frekventované. Důsledně volíme turisticky značené trasy tak, abychom vyloučili možnost případných nesnází s blouděním. Pouze zcela výjimečně jsou trasy vedené po neznačených cestách. 

Zejména u delších tras mějte na paměti, že se pohybujete v horách a počasí se zde může rychle změnit a stejně tak pamatujte na pití a jídlo zejména tehdy, jdete-li s dětmi.

A nyní již vzhůru za pohybem!

 

Procházka na rozhýbání 

 Od penzionu vlevo do mírného stoupání po ulici Komenského. Podle ukazatelů do ulice Hřbitovní a dále po krátkém stoupání dorazit ke kostelu sv. Michala archanděla. Nádherný barokní kostel patří k největším klenotům Jizerských hor. Kostel je v současné době v rekonstrukci; informaci o historii kostela najdete na informačním panelu vedle cesty.

Cesta vede dále podle hřbitovní zdi, na jejímž konci se otevře vyhlídka na údolí jednoho z přítoků Smržovského potoka a dále výhled směrem ke Střední Smržovce, Dolní Smržovce a Tanvaldu.

 Po sestoupení do údolí, kterým prochází ulice Jana Švermy, můžete volit další cestu. Buď můžete pokračovat přímo přes tuto ulici, nebo odbočíte vlevo a po silnici s mírným klesáním dojdete až ke křižovatce se silnicí, po které je vedena modrá turistická značka. Po odbočení vlevo dojdete cestou do kopce po cca. 400 metrech ke škole v Komenského ulici a zpět k penzionu. Pokud chcete, můžete ale pokračovat dále. Po pravé straně minete lyžařský vlek Filip a vyjdete na hlavní komunikaci, která prochází Smržovkou. Na křižovatce s touto komunikací se dáte vlevo a po chodníku pohodlně dojdete k některé z odboček, kterými se dá dojít zpět k penzionu.

Pokud jste po sestoupení do údolí zvolili cestu přímo, minete po pravé straně továrnu na výrobu kamenné vlny a po dalších 100 metrech stojíte na rozcestí. 

 Mírně vpravo po silnici ulicí Táborovou můžete lesními serpentinami pokračovat vzhůru až k horní části sáňkařské dráhy. Cestou můžete odbočit do lesa a prohlédnout si těleso sáňkařské dráhy. Po dosažení vrcholu sáňkařské dráhy odbočíte ostře vlevo směr Berany – pozor, směr je značen cca. 70 m před odbočkou netradiční, masivní dřevěnou směrovkou umístěnou vlevo vedle cesty. Po 400 metrech vedoucích lesem stanete na křižovatce s modře značenou turistickou stezkou.

 

 Nemusíte ale zvolit cestu ulicí Táborovou, ale na rozcestí za továrnou ale můžete jít vlevo ulicí Partyzánskou a kolem klasických jizerských chalup dojdete k cestě s modrou turistickou značkou. Přímo přes tuto cestu se dostanete do místa nazývaného Jelení kout. Místo je zajímavé kromě krásného okolí i tím, že pod vrcholem je umístěna horní stanice lyžařského vleku Filip a nad touto stanicí je umístěn místní vodojem. 

Po krátké exkurzi do Jeleního kouta se vrátíte zpět k modře značené cestě a po této se dáte vzhůru do kopce. Na vrcholu stoupání stanete na křižovatce s cestou směrem k sáňkařské dráze (viz výše).

 Kombinací těchto tras si můžete udělat procházku v délce přibližně od 2,5 km až po délku zhruba 5 km. Na trase nejsou žádná výrazně náročná stoupání a trasa je vhodná v celém profilu i pro fyzicky méně zdatné turisty.

 

Procházka pro aklimatizaci

 Z penzionu vpravo a po několika metrech první ulicí opět vpravo z krátkého kopce. Hlavní silnici přejdete rovně do ulice Sklářské a po ní pokračujete do mírného kopce. Po 100 metrech přejdete ulici Luční a po rovině pokračujete zpevněnou komunikací přímo. Mírně vpravo před vámi se poprvé objeví pohled na smržovskou technickou památku – železniční viadukt. V okamžiku, kdy se přímo před vámi objeví domek a křižující cesta, zahnete ostře vlevo ulicí Jitřní a po ní pokračujete až po křižovatku s ulicí Údolní. Tuto opatrně přejdete a pokračujete ulicí V Lískách až k železničnímu přejezdu. Odtud se vám opět otevře krásná vyhlídka na viadukt. Za přejezdem pokračujete po modře značené turistické cestě, která zahýbá vlevo a po asi 500 metrech dojdete k odbočce ke skalní vyhlídce (678 m). K vyhlídce je to asi 500 metrů po lesní cestě do středně strmého svahu.

 Na vyhlídku se dá vystoupit po přírodním kamenném schodišti opatřeném zábradlím. Z vrcholu vyhlídky se otevře krásné panoráma údolí Smržovského potoka až k Tanvaldu a za jasného počasí je vidět skutečně hodně daleko.

 Po návratu zpět k modře značené turistické cestě se buď můžete vrátit zpět do Smržovky nebo pokračovat dále směrem na Bukovou (836 m). Cesta na Bukovou vede zpočátku lesem, ale po chvíli vyjdete z lesa a vstoupíte stále po modré značce na silnici. Po silnici pokračujete vpravo do mírného kopce až narazíte na rozcestí turistických tras. Zde opustíte silnici a po modré a žluté značce pokračujete vlevo směrem na Bukovou. Po 300 metrech necháte modrou značku na rozcestí odbočit vlevo a vy pokračujete rovně do kopce po žluté značce až na vrchol Bukové vzdálený 1,5 km. 

Můžete ale odbočit po modré značce směrem na Lučanku a Bramberk, kde je možné vystoupit na rozhlednu a podívat se na tuto partii Jizerských hor. Bramberk je ve vzdálenosti 3 km od rozcestí.

Z Bukové i Bramberku je možný návrat zpět po stejné trase nebo je možné pokračovat dále.

Pokud budete pokračovat dále, je možné další pokračování výletu s návratem do Smržovky vlakem nebo autobusem. 

 

Procházka před večeří

 Z penzionu Siesta se vydáte vlevo po ulici Komenského. Poté, co narazíte na zelenou turistickou značku, pokračujete dále po silnici až k penzionu Vratislav. Za tímto penzionem odbočíte vpravo, opustíte silnici po zelené značce a pokračujete s velmi mírného kopce do údolí. Po 300 metrech narazíte na informační tablo s podrobnou mapou blízkého okolí. U tohoto tabla odbočíte vlevo po dřevěném chodníku a meandry Nisy dojdete po cca. 300 m až k pramenu.

Odtud můžete volit další trasu:

Zpět po stejné cestě

nebo

 Od pramene vzhůru pod dřevěnou bránou s nápisem „Na shledanou“ k silnici po které je vedena cyklostezka č. 3038 a dále se můžete vydat buď vpravo, kdy po 1,5 km chůze v podstatě po rovině až ke křižovatce, kde odbočíte vpravo (cyklistická stezka). Původní silnice padá dolů do údolí obce Lučany, tam si však výlet udělejte podle vlastní úvahy. Vaše cesta v této chvíli vede vpravo, kde po dalších asi 500 metrech narazíte na křižovatku s hlavní silnicí, kterou cyklostezka přetíná. Vy v tomto místě uhněte ostře vpravo do Sportovní ulice. Touto ulicí mírným stoupáním dojdete až k fotbalovému hřišti ve Smržovce. Pokračujete dále ulicí Sportovní a po mírném odbočení vpravo do ulice Kostelní dojdete ke křižovatce s ulicí Komenského. Zde po odbočení vlevo dojdete z kopce až k penzionu, kde vás čeká kýžené občerstvení.

 Procházka na odpoledne

 Z penzionu Siesta vlevo do kopce. V pravotočivé zatáčce u školy opustíte ulici Komenského a pokračujete rovně z kopce ulicí Tyršovou po modré turistické značce. V údolí překonáte ulici Jana Švermy a pokračujete dále rovně po modré značce do kopce ulicí Jelení kout. Po této cestě vystoupáte až na křižovatku cest, popsanou v Procházce na rozhýbání. Zde modrá značka zatáčí vlevo a vy tuto značku následujete. Po odbočení budete mít po pravé straně plot obory. Cestou minete několik křižujicích lesních cest, které ale minete a pokračujete stále přímo. Asi po 1 km chůze do mírného stoupání dorazíte na křižovatku turistických cest Berany. Směrovky vám nabízejí různé alternativy, vy ale zvolíte cestu vpravo za závoru po červeně značené turistické cestě. Následuje poměrně ostré, ale krátké stoupání. Poté se cesta napřímí a vy pohodlně po rovině minete vpravo technologickou věž jednoho z našich mobilních operátorů, poté vlevo věž Českých radiokomunikací a už se před vámi objeví stavby na vrcholu Černé studnice – rozhledna, restaurace a penzion. Pokud nejste příliš unaveni, neváhejte a na rozhlednu vystupte. Bude-li pěkné počasí, odměnou vám bude impozantní rozhled na Krkonoše, Jizerské a Lužické hory a možná i další části krajiny.

Po případném občerstvení máte na výběr, jak dále pokračovat.

Nabízí se několik možností:

Zpět po cestě, po které jste přišli, tu už ale znáte a proto zvolíte jinak.

 Po červeně značené turistické cestě kolmo dolů směr Nová Ves. Až do Nové Vsi ale nepůjdete. V okamžiku, kdy narazíte na silnici, odbočíte po této silnici vpravo a po 1,5 km dojdete k již zmiňovanému vrcholu sáňkařské dráhy a dále již popsanou cestou. Nemusíte ale použít tuto variantu návratu a procházku si můžete prodloužit přes pramen Nisy po značené naučné stezce. Počátek naučné stezky je ve stejném místě, kde jste odbočovali vpravo po silnici a je značena neklasickými (barevně nerozlišenými) turistickými směrovkami. Od pramenu pak podle sil využijte dále cestu podle popisu vycházky k pramenu Nisy. 

 Samozřejmě můžete podle vlastní volby pokračovat dále na Novou ves, ale to už je nad rámec tohoto popisu. Podle varianty je délka trasy od 7 km do 11 km. Profil trasy umožňuje její absolvování i méně fyzicky zdatným turistům a dětem od 8 let.

 Rozšířená procházka

 Z vrcholu Černé studnice se vydáte z kopce po zeleně značené turistické trase směr Jablonec nad Nisou. Sledováním zelené značky vyjdete v Jablonci v Alešově ulici. Alešova ulice vás přivede k hlavní silnici - Novoveské ulici. Zde se dáte vlevo a po několika desítkách metrů ulice Novoveská zahýbá vpravo a vy pokračujete rovně do mírného, krátkého kopečku ulicí U zastávky. Po několika desítkách metrů na křižovatce ve tvaru kříže odbočíte vlevo a jste na železniční zastávce. Po půl hodině čekání (v nejhorším případě) přijede z pravé strany (stojíte-li čelem ke kolejím) motoráček, který vás odveze zpět do Smržovky. Jízdenky si zakoupíte ve vlaku u průvodčího. Cesta z Černé studnice na zastávku je dlouhá celkem 3,5 km a vede s výjimkou části přímo v Jablonci stále z kopce nebo po rovině.

 Návštěva chráněného území Jedlová

 Po snídani můžete vyrazit na nádraží do Smržovky, kde nastoupíte do motoráčku směr Josefův důl. Po 20 minutách jízdy vystoupíte na konečné a ze zastávky pokračujete dále po silnici až k turistickému rozcestníku umístěném těsně za odbočkou u dřevařského závodu. Rozcestník nabízí řadu možností, vy si vyberete modře značenou cestu směr Vodopády Jedlové. Po 1 km dorazíte k rozcestí Lesní brána, kde vstoupíte do lesa a současně na území nazývané Jedlový důl. Vlevo uvidíte informační tabuli, kde se dozvíte některé zajímavosti o území, na které právě vstupujete včetně trasy naučné stezky. Zpočátku mírně stoupající, velmi dobře schůdná cesta se začne měnit na stezku, která překonává poměrně vysoké převýšení. Po cestě dlouhé něco málo přes 2 km vystoupáte k vodopádu Jedlová. Vodopád je tvořen skalním prahem, přes který padá voda z výše několika metrů a pospíchá dále až k soutoku s Českou Kamenicí. Divoká scenerie podtrhuje drsnou krásu tohoto místa. 

 Modře značená turistická cesta pokračuje dále, vy se ale můžete vrátit po druhém břehu Jedlové zpět k východišti po trase naučné stezky. 

 Trasa není dlouhá, ale zejména v části okolo vodopádů je relativně fyzicky náročná zejména na schopnost pohybovat se ve stoupajícím terénu s mnoha četnými balvany na cestě.

 Po návratu se můžete podle vlastní úvahy porozhlédnout po obci, počkat na motoráček do Smržovky nebo zvolit návrat do Smržovky po vlastní ose (nikoliv autem, ale pěšky). 

 Návrat do Smržovky

 Od rozcestníku za nádražím se vydáte po žlutě značené cestě směr Buková (stejně tak po zelené směr Bramberk). Po krátké cestě po silnici odbočíte do krátkého, strmého kopečku a cestou ponecháte vpravo budovu místní školy. Sledujete značky a po zhruba 1,5 km vyjdete na silnici, kterou jste dole v Josefově dole původně opustili, a po které dále pokračuje turisticky značená trasa.

 Po silnici jdete až k místu, kde se turistické značky dělí. Žlutá značka odbočuje vlevo směr do kopce směr Buková, zelená pokračuje dále po silnici. Je na vás, jakou cestu dále zvolíte – zda cestu lesem přes vrchol Bukové ve výši 836 m n.m. nebo vrchol obejdete částečně po silnici a částečně pak luční pěšinou. 

 Půjdete-li dále po silnici, můžete po zelené značce dojít až k rozhledně Bramberk a pak odbočíte po modře značené cestě směr Smržovka. Po takto značené cestě pokračujete až k rozcestí se žlutě značenou cestou přes vrchol Bukové, tentokrát však již na druhé straně Bukové. Cesta přes Bramberk je po vycházce k vodopádu Jedlová fyzicky již poměrně náročná a je možno ji v této délce doporučit pro fyzicky lépe vybavené turisty. 

 Nemusíte však zoufat, až na Bramberk nemusíte. Zeleně značenou cestu můžete opustit po odbočce za hotelem Sport a po silnici dojdete do Lučan, kde narazíte na modře značenou cestu Bramberk – Smržovka. Po této cestě se vydáte vlevo zprvu po úzké silnici, ale po chvíli cesta odbočí mezi pole. Tento silniční úsek je jediný, kde je nutné počítat s poněkud vyšší intenzitou automobilového provozu. Je možné, že cestou potkáte i více než dva automobily. V podstatě po rovině pokračujete k rozcestí pod Bukovou, které již bylo zmíněno v procházce pro aklimatizaci. Zde se můžete podívat, jakému že vrcholu jste se to vyhnuli…

 Odbočíte vpravo po modré (žluté) a po 300 m dojdete k rozcestí u silnice. Odbočíte vpravo po silnici (modrá značka) a po dalších několika stovkách metrů zatočíte vlevo a silnici opustíte. Krátkým výstupem se dostanete na okraj lesa nad Smržovkou a z kopce dolů dojdete k vám již známé odbočce k Vyhlídce (viz Procházka pro aklimatizaci). Odtud již vede známá cesta do penzionu Siesta, kde se můžete oddat zasloužené siestě.

Semmering

1. transalpské železnici dal název průsmyk, který tato železnice překonává – Semmering.

I v Jizerských horách můžete najít místo, pojmenované podle tohoto vzoru. A aby nebyly Jizerské hory pozadu, tak zde naleznete hned dvě tato místa, ovšem bez železnice.

Malý a Velký Semerink. Nenechte si ujít návštěvu těchto kouzelných míst spojených s aktivním pohybem. 

Pro dopravu na východiště pro tuto trasu je lépe použít automobil, ale je samozřejmě možné volit i jiné způsoby – kolo nebo pěšky. Volte podle toho, jak se cítíte a jak odhadnete své možnosti z následujícího popisu.

Zatím máme k dispozici pouze nabídku trasy Za Malým Semerinkem. 

 

Autem dojeďte do Hrabětic a zaparkujte na parkovišti nedaleko penzionu Arnika u dolní stanice lyžařského vleku. Odtud máte na výběr, jak dlouhou procházku chcete absolvovat.

My vám nabízíme trasu v celkové délce asi 8 km.

Za penzionem Arnika naleznete počátek zeleně značené turistické trasy. Tento začátek je jedna ze dvou částí celého výletu, který překonává převýšení, které stojí za zmínku a vy jej musíte překonat ve směru stoupání. Odměnou vám bude na vrcholu rozhledna Slovanka.

Rozhledna je tvořena příhradovou konstrukcí a výstup na ni je vzhledem k její výšce jednoduchou záležitostí. Rozhled, který se vám nabídne, je skutečně nádherný na všechny části Jizerských hor a za dobré viditelnosti i mnohem dále.

Po sestoupení z rozhledny opustíte zeleně značenou cestu a pokračujete dále po červené značce směr Janov nad Nisou (ze zelené vlastně odbočíte vpravo).

Cesta vás nakrátko zavede na silnici, ale po krátkém úseku opět vstoupíte na lesní cestu. Tento i následující úsek vede převážně z kopce a tak není příliš náročný. 

Po opuštění silnice vyjdete z lesa asi po 1 km a narazíte na velmi zřídka používanou silničku. Proč je použit výraz silnička, nechám na rozluštění až váš pohled. Zde cesta navazuje na modře značenou cestu a vy se po ní vydáte vpravo. Dříve ale, než budete pokračovat v další cestě, zastavte se a jenom se dívejte do krásného údolí části Janova nad Nisou s Malým Semerinkem. Na tomto místě bych použil výrazu ze známého filmu „kochat se krajinou“…

Až usoudíte, že je čas pokračovat, dejte se opět na cestu. Modrá značka vás povede kousek po silničce, ale již brzy opět odbočíte do lesa. Mírným stoupání dojdete k místu, kde po pravé straně uvidíte stavení částečně v původní architektuře. Jako kontrast se po stovce metrů objeví pohled na hotelovou architekturu let nedávno minulých.

Po této exkurzi do architektury pokračujete procházíte mezi domy dále po modré značce a cesta začne pomalu příkře stoupat. To je to druhé zmiňované místo s větším stoupáním na této trase. Cesta vás vede lesem a po vyjití z lesa náhle vyjdete na křižující cestu lemovanou živým plotem. Zde je nutné tuto cestu přejít rovně a vstoupit do zeleného „tunelu“ a nevěřit dojmu, že tudy cesta dále nevede. Po chvíli z „tunelu“ vyjdete, vystoupáte na silnici, tuto šikmo přejdete a ocitnete se na dohled náhorní planiny, kterou zde Jizerské hory vytvářejí.

Při pohledu šikmovlevo (k severozápadu) je nedaleko vidět chata Tesanka. Cesta vás vede přímo na sever po rovině až k silnici, kde je rozcestí turistických cest. Zde končí modře značená cesta, po které jste ušli asi 2 km a dále můžete jít pouze po zeleně značené cestě. Vlevo můžete jít k již zmíněné chatě Tesanka a dále k rozhledně Královka a k presidentské chatě, vpravo pak zpět do Hrabětic a k zaparkovanému automobilu. Přímo před vámi se otvírá pohled na část Jizerských hor s dominantou Jizery (1122 m) s přírodní vyhlídkou na vrcholu. Po cestě na parkoviště nepřehlédněte odbočku k přehradě Josefův důl na České Kamenici. Odbočka je ve vzdálenosti asi 700 metrů od místa, kde jste vstoupili na silnici. K přehradě jdete po silnici, na kterou je zákaz vjezdu a tak vás žádné automobily ani tady nebudou obtěžovat. K přehradě je to asi 1,5 km a návštěva přehrady stojí za to. Po prohlídce okolí přehrady se vrátíte zpět k rozcestí a po silnici se dostanete pohodlně k automobilu a další program záleží plně na vašem uvážení